סודוקו


תרגמו אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ לוגי בעל חוקים פשוטים ופתרונות מאתגרים. סודוקו

של סודוקו הם פשוטים. החוקים יש להקליד ספרה בין 1 ל 9 בכל תא במערך 9 על 9 המורכב מ-3 על 3 איזורים, כאשר חלק מהתאים כבר מסומנים. כל עמודה, שורה ואיזור יכילו רק מופע אחד של כל ספרה.

הסתר את החוקים

שתף

סודוקו

פאזל ספציפי

בחר פאזל מסויים:

Load external puzzle

Enter Penpa / PuzzLink URL:
This is an experimental feature

פאזלי היגיון נוספים  hide show

2024-04-22 05:31:05

he.puzzle-sudoku.com
הסר פרסומות